ถ้าต้องการจองมากกว่า 1 ห้อง ท่านสามารถระบุใน Special Request หรือ Email หาเราได้โดยตรง

If you need more than 1 room, please describe in Special Request field or email to us directly.
ดูนโยบายการเข้าพัก | House Rule ( check-in Policies)
***
Only regional IP can use this form, security season. If you’re oversea please use email or Line to contact us.

1.

Booking request

ส่งรายละเอียดการจอง

ถ้ามีคำถาม หรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ Contact Us แล้วเราจะรีบตอบกลับ

If you have further questions or need more information, please leave the questions at Contact Us, we’ll reply shortly.

2.

Wait for the confirmation

รอยืนยัน การจองห้องพัก

เราใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที ในการติดต่อกลับ (10.00 – 17.00) เพื่อยืนยันการเข้าพักและค่าใช้จ่าย

it’s take not over 30 minute to reply (10.00 – 17.00) for the booking confirmation and expenses.

3.

Payment

การชำระเงิน

ด้วยสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน เรายินดีให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก

Because of the uncertain situation, the payment can be paid at the property on arrival.