Travel by car or taxi

Travel by car or taxi

เส้นทางที่ 1 โลตัสลาดพร้าว

 • ทางนี้จะไม่มีใน Google map เพราะผ่านที่เอกชน แต่เป็นทางที่ง่ายที่สุดที่มา Solario
 • โลตัสลาดพร้าวจะอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อรับบัตรทางเข้ามาแล้วชิดซ้ายมาเรื่อยๆออกทางด้านหลังเลี้ยวขวาจะเห็น Solario เลย
 • ประตูโลตัสจะเปิดให้ผ่านช่วงเวลา 6.00 ถึง 23.00 เท่านั้น

เส้นทางที่ 2 ซอย ลาดพร้าว 1

 • ซอย ลาดพร้าว1 จะเป็นซอยที่อยู่ติดๆกับยูเนี่ยนมอลเลย
 • ให้วิ่งตามซอบมาเรื่อยๆผ่านตลาดมาอีก 100 เมตร จะเห็นสามแยกรูปตัววาย (Y) ให้มาทางซ้าย
 • ตรงตามทางมา Solario จะอยู่ทางด้านซ้าย สุดทางก่อนถึงสามแยกถัดไป

Option 1 take Tesco Lotus

 • This way is not show in Google maps because you have pass the private property, Tesco Lotus.
 • However, this way is the easiest way to get Solario for the first time.
 • Tesco Lotus is opposite Central Ladpro, land mark shopping mall in this are.
 • After you find Tesco Lotus, just go thought it. When you pass the back exit of Tesco Lotus, turn right then you will find Solaio.
 • Tesco opens the gates to let cars pass from 6.00 to 23.00.

Option 2 take Soi Lad Prao 1

 • The landmark in front of Soi LadPrao1 Union Mall, fashion shopping mall.
 • Drive along with Soi Lad Prao 1. after you pass the local market about 100 meter, you will see Y junction, take the left way and follow ahead.
 • Solario is located at the end of this road, the last building on the left before the junction.